Mateřská škola Brno, Bílého 24,

příspěvková organizace

 

Zřizovatel: Statutární město Brno, Městská část Brno - střed,

Dominikánská 2/264, Brno 601 69

 

Ředitelka školy: Magdalena Marušová

E-mail: msbileho@seznam.cz

Web: www.webskoly.cz/msbileho

Telefon: 543242916

IČ: 70888019

 

KDE NÁS NAJDETE

 

Naše mateřská škola (trojtřídní) je umístěna v jedné z nejčistších částí města Brna – v Masarykově čtvrti, v prostředí zeleně – parků, hřišť a lesa, což se výrazně odráží v celém výchovném procesu. Je to dvouposchoďová budova (rekonstruovaná rodinná vila) v tiché ulici s přilehlou zahradou standardně vybavenou dvěma pískovišti, hracími kouty a houpadly. V každém podlaží jsou prostory pro jednu věkově smíšenou třídu (tj. děti od 3 do 6, v případě odkladu povinné školní docházky do 7 let) – třída, šatna, hygienické zařízení  a přípravna (výdejna) stravy. Kapacita MŠ je 70 dětí. Stravu dovážíme ze Školní jídelny Pellicova.

 

Děti žijí většinou v rodinách s dobrým sociálním i materiálním zabezpečením a rodiče nabízí dětem široké možnosti vzdělání i vyžití. Také spolupráce naší MŠ se ZŠ nám. Míru a Lerchova, SPgŠ, Centrem volného času na ulici Helceletova, knihovnou J. Mahena

a dalšími subjekty přináší dětem mnoho podnětů a inspirací.

 

Kolektiv zaměstnanců tvoří 3 provozní pracovnice a 6 učitelek s dostatečně dlouhou praxí, zkušenostmi, s velkou obětavostí a opravdovým zájmem o práci s dětmi i pro děti. Jejich zájmy jsou soustředěny na ucelený harmonický vývoj osobnosti každého dítěte - estetickou výchovu, seznamování s přírodou, rozvoj poznání i logického myšlení a také v MŠ realizujeme program prevence vad výslovnosti hlásek s individuální odbornou logopedickou péčí.

 

Copyright (c) Mateřská škola Brno, Bíleho 24, příspěvková organizace 2008+ | Všechna práva vyhrazena